Ramowy Rozkład Dnia

06:30 – 08:20 Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z dzieckiem o charakterze stymulującym, kompensacyjnym i wyrównawczym, ćwiczenia poranne

08:20 – 08:30 Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

08:30 – 09:00 Śniadanie, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

09:00 – 09:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne

09:30 – 10:00 Zabawy w kącikach zainteresowań

10:00 – 10:10 Porządkowanie sali

10:10 – 11:40 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11:40 – 12:00 Czynność porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami, rozmowy na temat zdrowego odżywiania

12:30 – 14:00 Relaksacja, kwadrans na bajkę, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym. Odpoczynek poobiedni kwadrans na bajkę

14:20 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku

14:30 – 15:00 Podwieczorek

15:00 – 16:00 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym,omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

16:00 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, rozmowy i zabawy indywidualne