Terminy Płatności

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z ciągłym wzrostem cen żywności z dniem 01.09.2022 r. podniesiona

zostaje stawka za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić 16,00 zł:

Opłata jednostkowa za poszczególne posiłki dla dziecka obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków i wyniesie:

• śniadanie: 3,00 zł

• obiad: 10,00 zł

 • podwieczorek: 3,00 zł

Obecnie obowiązująca stawka nie wystarcza na zakup wszystkich potrzebnych produktów żywnościowych.

Jednocześnie uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.

W związku z powyższym, prosimy o terminowe regulowanie opłat. Opłaty za żywienie wrześniowe zostaną naliczone w miesiącu czerwcu 2022 r.