Terminy Płatności

Opłaty

OPŁATY ZA  ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Odpłatność za żywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry                            do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków  w placówce. Wyjątkiem są miesiące wrzesień                               oraz styczeń gdzie płatności dokonujemy za dwa miesiące w dwóch terminach, za wrzesień  do 10.09.2023 r. oraz za październik   do 30.09.2023 r. Podobna sytuacja jest z płatnościami za styczeń i luty, za styczeń płacimy do 10.01.2024, a za luty do 31.01.2024 . Odpisy za usprawiedliwione nieobecności będą uwzględniane przy płatnościach rozliczeniowych co drugi miesiąc, tj. za wrzesień w miesiącu listopadzie za październik w grudniu itd.  z uwagi na system rozliczeniowy.

Od dnia 01.09.2022 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 16,00 zł x  ilość dni roboczych w miesiącu -  rodzice nie dokonują samodzielnie żadnych odpisów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu,

PŁATNOŚCI PUBLIKOWANE BĘDĄ PO ZALOGOWANIU SIĘ RODZICA NA PORTALU i PRZEDSZKOLE

Formy płatności:
1) konto bankowe nr: 86 1030 1508 0000 0005 5052 7065
w nazwie odbiorcy: DBFO dla Dzielnicy Targówek, 03-558 Warszawa, ul. Stojanowska 12/14
tytułem: imię i nazwisko dziecka za miesiąc …
2) w kasie przedszkola u kierownika gospodarczego pokój nr 40 w godz. 715 - 1430.

Opłaty za posiłki wynoszą:

Stawka dzienna 16,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu

  1. 3 posiłki; śniadanie – 3,00 zł; obiad – 10,00 zł; podwieczorek – 3,00 zł; stawka dzienna 16,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu,
  2. 2 posiłki; śniadanie – 3,00 zł; obiad – 10,00 zł;

Oświadczenie dotyczące zmiany ilości posiłków na które dziecko jest zapisane w przedszkolu składamy  u kierownika gospodarczego ewentualnie w  sekretariacie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje  zmiana korzystania z posiłków.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być poprzez wybór jednej z następujących form wg wskazanej kolejności:

- Zgłoszenie w programie i Przedszkole https://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole/

- Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: p123@eduwarszawa.pl

- Zgłoszenie drogą telefoniczną na numer 22 811 51 78  najpóźniej do godz. 09.00 w dniu nieobecności