Logopeda

Przedszkole współpracuje w neurologopedą 

Panią Małgorzatą Stokarską – Poślad

(gabinet logopedyczny znajduje się w holu, obok gabinetu zastępcy dyrektora)

Godziny pracy neurologopedy:

poniedziałek 7.00 - 11.00
wtorek 8.00 - 12.00

środa 7.00 - 11.00

czwartek 7.00 - 11.00

piątek 7.00 - 11.00

Konsultacje z rodzicami (po wcześniejszym umówieniu)

wtorek 7.00 - 8.00

Kontakt z logopedą:  malgorzata.stokarska@op.pl   lub tel.501 795 575

Co to jest wada wymowy?

Wada wymowy to odchylenie od normy językowej, spowodowane nieprawidłową realizacją(wymową) w zakresie poszczególnych
głosek – od prostych zniekształceń aż do głębokich zaburzeń. Odchylenia dotyczyć też mogą zasobu słownictwa i umiejętności
posługiwania się formami gramatycznymi, Zgodnie z normami dla określonego wieku życia.
Korekcja wad wymowy w wieku przedszkolnym zapewnia dzieciom dużo łatwiejszy start szkolny.
Zdecydowana większość dzieci z zaburzeniami mowy napotyka u progu szkoły na poważne trudności w nauce czytania i pisania.
Rozwój mowy dziecka powinien być zakończony w 6 roku życia. Najpóźniej pojawiają się głoski : sz, ż,cz,dż,r.
Nie oczekujmy więc od 3-latka,aby prawidłowo wymawiał wszystkie głoski.
Najczęściej występujące wady wymowy to tzw. dyslalie, czyli nieprawidłowa wymowa jednej lub wielu głosek np. zamiana k na t,
g na d, r na l.itp. W tej grupie mieszczą się seplenienia związane z nieprawidłową artykulacją głosek s, z,c,dz, sz, ż,cz,dż,oraz ś, ż,ć,dż.
Najpopularniejsze i najłatwiejsze „do zobaczenia” przez rodziców  jest seplenienie międzyzębowe, polegające na wsuwaniu czubka
języka między zęby przy wymowie głosek s, z,c,dz, oraz t, d,n.
Wśród wad wymowy ważne miejsce zajmuje tzw. bezdźwięczność, objawiająca się w mowie brakiem dźwięczności oraz zamianami
głosek dźwięcznych na bezdźwięczne.
Odrębną, ale niezwykle ważną grupę zaburzeń mowy stanowi jąkanie, które charakteryzuje się brakiem płynności w mówieniu.

Jeśli Twoje dziecko mówi niewyraźnie, nie wymawia pewnych głosek, jąka się lub z innych powodów wzbudza Twój niepokój
sposobem mówienia – zgłoś się do logopedy.