Dyżury wakacyjne 2023

WAŻNE!!!

 

Informacje dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

 

  1.  Celem przyjęcia na dyżur wakacyjny jest uiszczenie opłaty na nr konta: 86 1030 1508 0000 0005 5052 7065  w tytule przelewu (dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka podanie macierzystego przedszkola/ szkoły).
  2. Stawka żywieniowa 16,00 zł
  3. Kwota za cały turnus I od 03.07 do 21.07 - 240,00 zł
  4. Zwrot za dyżur wakacyjny – niewykorzystane wyżywienie, będzie zwracane po uprzednim złożeniu podania do dyrektora placówki.
  5. Nieobecności zgłaszamy telefonicznie: 22 811 51 78 lub mailowo: sekretariat.p123@eduwarszawa.pl do godz. 9.00             

 

Poniżej publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe
6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Więcej informacji o terminach i zasadach zapisów opublikujemy w lutym br.

 

Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zostaną podane
do końca stycznia br.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym lub w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Zapisy rozpoczną się w kwietniu br.

Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu specjalnym/szkole podstawowej specjalnej „karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór ”karty zgłoszenia” oraz sposób składania dokumentów potrzebnych do zapisu określi dyrektor przedszkola/szkoły. Informacje dostępne będą na stronach internetowych przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych specjalnych prowadzących oddziały przedszkolne.